Uusi ajankohtainen kirja ilmestynyt (14.6.2016)

Ensimmäinen kattava englanninkielinen kirja suomalaisesta kouluruokailusta on julkaistu:
School Dining in Finland – Learning and Well-Being
FT, CEO Seija Lintukangas ja professori Päivi Palojoki, Helsingin yliopisto

SUOMALAISESTA KOULURUOKAILUSTA VIENTITUOTE
Suomi on koulutuksen mallimaa. Suomi on myös kouluruokailun mallimaa ja siksi haluamme tämän kirjan avulla jakaa kokemuksia siitä, miten kouluruokailu ja koulun ruokakasvatus edistävät kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. Tarkastelemme kirjassa kouluruokailun yhteistoiminnallisia kehittämismahdollisuuksia. Lähtökohtana on ajatus, että hyvä kouluruokailu on aina myös monipuolista ruokakasvatusta ja elämän taitojen opettelua lapsen ja nuoren parhaaksi.

RUOKAKASVATUS ON YHTEINEN ASIA
Suomessa kouluruokailu on valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritetty osaksi koko kouluyhteisön ruokakasvatusta. Lähtökohtana kouluruokailun kehittämisessä ovat nuoret ja heidän aktiivinen osallistamisensa ruokakasvatukseen. Koulu kasvattaa esimerkillä ja siksi kaikki koulun aikuiset - opettajat, rehtorit, ruokapalveluhenkilöstö – ovat merkittäviä osallisia onnistuneen kouluruokailuympäristön luomisessa. Haluamme nähdä kouluruokailun koko kouluyhteisön yhteisöllisenä oppimisympäristönä ilman vuosiluokka- oppiaine- ja oppituntirajoja. Kouluruokailu tarjoaa mitä parhaimman paikan elämän taitojen oppimiselle ja harjoittelulle ihan jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle.

KOULURUOKAILU TUOTTAA HYVINVOINTIA
Toimiva ja laadukas kouluruokailu edistää hyvinvointia ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Sen kehittämiseen pitää olla voimavaroja. Ruokakasvatuksen opit siirtyvät tulevaisuuden taidoiksi nuorten myötä ja tällä on merkittävä vaikutus myös kansanterveyteen. Koulun tärkeä tehtävä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Se tehdään yhteisellä vastuulla ja huolenpidolla jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä huolehtimalla.

KIRJAN HINTA
35,00€ + alv 3,50 + toimituskulut

YHTEYSTIEDOT
Seija Lintukangas, mobile: + 358 40 589 4446
Päivi Palojoki, mobile +358 40 5149863, email: paivi.palojoki@helsinki.fi
TILAUKSET: seija.lintukangas@gmail.com

Kirja on kovakantinen, runsaasti kuvitettu, sopii myös lahjaksi edustamaan suomalaista kouluruokailujärjestelmää.

Ajankohtaisia kouluruokailuaiheisia koulutuksia ja seminaareja järjestetään tilauksesta. Suosittu aihe myös vanhempainiltoihin!

”Kouluruokailu yhteisenä oppimisareenana pedagogisessa valossa” – koulutuspäivän sisältöalueita:

Kouluruokailun lainsäädäntö, uudet opetussuunnitelmat, suositukset, kouluateria ja kouluruokailu

Keskeiset kouluruokailun kasvatukselliset tavoitteet ja painoalueet

- pedagoginen, sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö
- asiakaslähtöinen ruokapalvelu/ – kasvatuspalvelu
-kouluruokailun mahdollisuudet ruokakasvatuksen ja –kulttuurin edistäjänä kohti ruokasivistystä
- kouluruokailu opetussuunnitelmassa, tavoitteet, sisällön kuvaus ja arviointi

Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja voimavarat, yhteisen kielen oppiminen

Kasvatuskumppanuus ja laajennettu kasvattajuus kouluyhteisössä

Terveellinen ja turvallinen kouluyhteisö – aikuisturvaverkon merkitys

Opetustoimi tilaajana – ruokapalvelu tuottajana, vastuut, velvoitteet ja yhteistyö

Kouluruokailun imagoon vaikuttaminen – miten ja millä keinoin?

Luovuus ja innovatiivisuus kukoistamaan

Huom!

Nyt vielä mahdollisuus tilata ”Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi” – väitöskirja. Hinta 20,00 € + toimituskulut 5,00 €. Tilausosoite seija.lintukangas@gmail.com