Seija Lintukangas
FT, toimitusjohtaja, kouluttaja

Koulutus

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto 2009
Kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja
"Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi"

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005

Kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2000, pääaine kasvatustiede, sivuaineet kotitaloustiede ja aikuiskasvatustiede

Ruokapalvelun laatuvalmentajan koulutusprosessi 1999

Opetushallinnon tutkinto 1996

Kotitalousopettaja, Järvenpään kotitalousopettajaopisto 1975, Helsingin yliopisto 1981

Työkokemus

Toimitusjohtaja, Edutaru Oy 2010–

Ruokapalveluhenkilöstön kouluttaja 1990-

Kotitalouden opettaja ja lehtori, Iitin kunta 1975–2010

Ruokapalvelutoimen päällikkö, Iitin kunta 2002-2009

Julkaisutoiminta

Lintukangas, S. & Palojoki, P. (2016). School Dining in Finland – Learning and Well-Being. Porvoo: BOOKWELL OY.

Lintukangas, S. & Palojoki, P. (2015). School catering staff as food educators. Teoksessa Janhonen-Abruquah, H. & Palojoki, P. (toim.) Luova ja vastuullinen kotitalousopetus, Creative and responsible home economics education. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Helsinki: Unigrafia.

Lintukangas, S. (2014). Ruoan arvostaminen – Vastuullinen ja taitava ruokapalveluhenkilöstö muutosagenttina ruokahävikkiä vähentämässä ja ruokasivistystä nostamassa. Hankkeen loppuraportti. 73 sivua. Edutaru Oy. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Lintukangas, S. (2014). Ruoan ja ruoantekijöiden arvostuksen nostaminen julkisissa ruokapalveluissa – Taitava ruokapalveluhenkilöstö julkisten ruokapalveluiden laatuketjun elinvoima. Hankkeen loppuraportti. 90 sivua. Edutaru Oy. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Lintukangas, S. & Palojoki, P. (2012). Toimintatutkimus, koulutus ja oppiminen – kohteena koulun ruokapalveluhenkilöstö ja kouluruokailu. Teoksessa Janhonen-Abruquah, H., Vieltojärvi, M. & Palojoki, P. (toim.) Ruoka, kulttuuri ja oppiminen – näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin. Helsinki: Helsingin yliopisto, s.90–106. Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 29.

Lintukangas,S.& Palojoki, P. (2012)Kouluruokailu kutsuu nauttimaan ja oppimaan. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

Lintukangas, S., (2009). Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 20. Helsinki: Yliopistopaino. (tilattavissa tekijältä)

Lintukangas, S., Manninen, M., Mikkola-Montonen, A., Palojoki, P., Partanen, M. &Partanen, R. 2007. Kouluruokailun käsikirja, laatueväitä koulutyöhön. Opetushallitus.

Lintukangas, S., Manner, M., Mikkola-Montonen, A., Mäkinen, E. & Partanen, R. 1999. Kouluruokailu – tapoja ja terveyttä. Opetushallitus.

Useita lehtiartikkeleita

Muut ansiot

PRO-finalisti ruokapalvelupäällikkö 2007

Vuoden iittiläinen 2003

Iitin pr-nainen Iitin Tiltu 2000-2002