Henkilöstökoulutukset ja osallistavat virikeluennot

koulutyöyhteisöihin

kouluruokailuhenkilöstön koulutuksiin

ruokapalveluhenkilöstön koulutuksiin

veso-koulutuksiin

vanhempainiltoihin

Tilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan sisällöltään ja kestoltaan tilaajan toivomusten mukaisesti ja kohderyhmille sopiviksi.

Esimerkiksi Taitavaksi Ruokapalveluosaajaksi (TaRu)- koulutus soveltuu erityisesti kouluruokailuhenkilöstön oppimisen, voimaantumisen ja kouluruokailutyön moniammatillisen kehittämisen prosessiksi. TaRu-koulutus painottuu yksilön ja organisaation oppimisen alueelle. Osallistujien olemassa olevaa osaamista ja tietoa jaetaan ja sovelletaan käytännönläheisesti yhdessä koulutusprosessiin osallistujien kanssa. Koulutus on kahdeksan opintopisteen laajuinen, kestoltaan noin yksi vuosi. Lähiopetuspäiviä on kahdeksan, jotka järjestetään eri paikkakunnilla osallistujien toivomusten mukaan. Ei tenttejä.

Koulutusohjelman sisällön pääkohtia:

Oppimisen teoreettisia lähtökohtia, asenteiden arviointia, ammatillisuuden lisäämistä ja vahvistusta

Yksilön oppimisesta koko työyhteisön oppimiseen oppivassa organisaatiossa

Miten voimaannun ja voimaannutan

Ruokapalveluhenkilöstö ruoka- ja ravitsemuskasvattajana

Osaava ja innovatiivinen henkilöstö asiakaslähtöisen ruokapalvelun, laatutyön ja kilpailukykyisen toiminnan voimavarana

Ruokapalvelualan imagon nosto henkilöstön osaamista kehittämällä

Ruokapalvelutoimialan sidosryhmien yhteistyö

Koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitolaitosten ruokailu

Tilaaja - tuottaja-toimintamallin käytännön periaatteet

"Koulutus antaa uutta näkökulmaa ja innostusta. Opiskelu on mukaansa tempaavaa. Kouluruokailun ja keittiötyön arvostus kasvaa, imago nousee ja itsetunto vahvistuu." (osallistujien palautteista poimittuja)

Yhden koulutuspäivän tai osapäivän ohjelmaesimerkkejä:

Kouluruokailun tavoitteet ja yhteydet koulun kasvatustehtävään

Kouluruokailun ohjeistus ja säädöstausta

Mitä tarkoitetaan kouluruokailun ohjaamisella

Kouluruokailuhenkilöstö kasvatuskumppanina

Kouluruokailun toimijatahojen yhteistyö, rajapinnat

Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja voimavarat

Laajennetun kasvattajuuden kouluyhteisö

Yhteinen kasvatusvastuu aikuisturvaverkossa